Företag

Organisation

Enzymatica har cirka 20 anställda. Huvudkontoret ligger på Ideon Science Village i Lund, Sverige. Dessutom har Enzymatica ett kontor i Reykjavik, Island. Vår enzymproduktion finns också i Reykjavik.

Styrelse

Styrelsen har under 2021 bestått av sex ledamöter som är valda på ett år av årsstämman. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och maximalt tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte omedelbart efter årsstämman.

Innehav i Enzymatica 31 mars 2022.

 • Bengt Baron

  Bengt Baron

  Född 1962 Styrelseordförande december 2016

  Styrelseordförande i Thule Group AB (publ) ifoodbag AB samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i APAC. Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB Leaf International B.V. och V&S AB

  Utbildning: Fil.mag. och MBA från University of California, Berkeley

  Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  Innehav i Enzymatica: 2 958 027 aktier ( privat och genom 5653 Sweden AB )

 • Mats K Andersson

  Mats K Andersson

  Född 1955 Styrelseledamot sedan december 2016.

  Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt styrelseledamot i Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ).

  Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet.

  Innehav i Enzymatica: 36 398 195 aktier  ( privat och genom Abanico Invest AB).

 • Louise Nicolin

  Louise Nicolin

  Född 1973 Styrelseledamot sedan december 2016.

  Styrelseordförande i Better Business World Wide samt styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ),  Seafire AB (publ), Atteviks Bil AB och Optinova Group Ab (Finland). Louise driver sedan år 2011 konsultverksamhet i Nicolin Consulting AB, med fokus på verksamhetsutveckling och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision.

  Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. Exe MBA, Stockholms universitet och ”International Directors Programme (IDP-c), Insead.

  Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  Innehav i Enzymatica: 43 000 aktier.

 • Gudmundur Palmason

  Gudmundur Palmason

  Född: 1968. Styrelseledamot sedan februari 2016

  VD för Strax AB (publ). Styrelseordförande och grundare Verna hf. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf (Kvika Bank).

  Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.

  Innehav i Enzymatica: 7 142 493 aktier.

  ( genom Fortus hf. )

 • Helene Willberg

  Helene Willberg

  Född 1967. Styrelseledamot sedan maj 2021

  Styrelselseordförande i Footway Group AB. Styrelseledamot  Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB, Infrea AB, Byggfakta Group Nordic Holdco AB, APAC AB, Xshore AB, Indecap AB och Renewcell AB.

  Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

  Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.

  Innehav i Enzymatica: 163 423 aktier.

 • Moa Fransson

  Moa Fransson

  Född: 1981. Styrelseledamot sedan april 2022.

  VD Genagon Therapeutics Stockholm. Styrelseledamot AFradiolog AB. Erfarenhet från preklinisk utveckling av genterapi och CAR-T cellbehandlingar. Medgrundare av Bioflow system. Moa har lång erfarenhet av att coacha entreprenörer och startups i Sverige och Europa

  Utbildning: Doctor of Medicine, Gene and immunotherapy, Uppsala University 

  Innehav i Enzymatica: 0

Styrelseledamöternas aktieinnehav per 31 december , mötesnärvaro under 2021 samt deras respektive oberoende till ägare respektive till bolaget.

Namn

Antal

aktier

Närvaro

styrelsemöten

Oberoende till ägare

respektive till bolaget

Bengt Baron, Styrelseordförande (Styrelseordförande December 19, 2016)

2 958 027

27/27

Ja/Ja

Mats Andersson

36 398 195

27/27

Nej/Ja

Gudmundur Palmason

7 142 493

26/27

Ja/Ja

Fredrik Lindberg

1 100,000

25/27

Ja/Nej

Louise Nicolin

43 000

18/27

Ja/Ja

Helene Willberg

163 423

15/15

Ja/Ja

Marianne Dicander Alexandersson, ledamot fram till årsstämman 2021 , närvaro styrelsemöten 9/27

Ledning

VD utses av styrelsen och leder företaget i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som fastställs av styrelsen. VD utser en ledningsgrupp. 

Innehav i Enzymatica 31 december 2021

 • Claus Egstrand

  Claus Egstrand

  Född 1961. VD. Arbetat i bolaget sedan  2017. Tidigare befattning; COO & Senior Director Growth

  Claus Egstrand har tidigare bl.a. varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation.

  Claus har varit Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukten Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP.

  Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

  Innehav i Enzymatica: 12 000 aktier, 1 000 000 personal optioner, 750 000 tecknings optioner

 • Therese Filmersson

  Therese Filmersson

  Född 1969.Chief Financial Officer, Vice VD. Arbetat i bolaget sedan 2018.

  Therese har lång och bred erfarenhet som CFO. Närmast har Therese varit CFO & vice VD på Procurator-koncernen som är ett av Nordens ledande grossistföretag i bland annat skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial.

  Innan dess har Therese varit inom MTG (bl.a. CDON och TV Shop) och Bravida Syd. Utöver ansvaret för finansfrågor har Therese i sina tjänster haft ansvar för HR-frågor, legala frågor samt strategiska IT-frågor.

  Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt Fil.kand i pedagogik.

  Innehav i Enzymatica: 357 500 aktier, 110 000 tecknings optioner

 • Malin Richter

  Malin Richter

  Född 1968. Director Operations. Anställd 2021 

  Malin Richter kom från McNeil till Enzymatica . Hennes senaste roll där var Head of Plan, vilket inkluderade planering, inköp av direkt material samt lansering av nya produkter (roll-outs). Malins första linjebefattning var 1999 som Business Unit Manager Operations på Pharmacia. Därefter har Malin haft flera chefspositioner inom Operations och  Supply Chain vid Pharmacia, Pfizer och McNeil och då arbetat med produkter som Nicorette, Treo och Microlax. Malin har en global erfarenhet att arbeta med OTC läkemedel inom Operations och Supply Chain.

  Utbildning: Master of Science, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, MBA General Management, Lunds Universitet

  Innehav i Enzymatica: 2274 aktier, 50 000 tecknings optioner

 • Ann Christine Provoost

  Ann Christine Provoost

  Född 1967. Director of Regulatory & Clinical. Arbetat i bolaget sedan 2016

  Ann-Christine har över 25 års erfarenhet från olika regulatoriska expert och ansvars befattningar inom medicinteknik, bland annat från företag som Siemens, Medtronic, EuroDiagnostica och även från start-up företag som BoneSupport. Hennes erfarenhet omfattar globala regulatoriska strategier inklusive deras utförande för marknadstillträde för medicintekniska produkter av alla klasser.

  Utbildning: Civilingenjörsexamen i Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

  Innehav i Enzymatica:  0 aktier, 100 582 personal optioner, 70 000 tecknings optioner

 • Johan Lindvall

  Johan Lindvall

  Född 1970.Director Global Project Management. Arbetat i bolaget sedan 2017

  Johan har tidigare bland annat varit fabrikschef Inom Biomet (numera Zimmer Biomet) samt haft uppdrag inom deras europeiska verksamhet.

  Johan kommer senast från en befattning som vice VD och Chief Operating Officer för Agellis Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och övervakningsutrustning för den globala metallindustrin. Johan har tidigare haft ledande befattningar inom supply chain och produktutveckling i företag som bl a Volvo Excavators AB och Precise Biometrics AB.

  Utbildning: Kandidatexamen Maskinteknik, LTH, samt universitetsstudier i ekonomi.

  Innehav i Enzymatica: 367 499 aktier, 75 000 tecknings optioner

 • Charlotte (Lotta) Andersson

  Charlotte (Lotta) Andersson

  Född: 1972. Director Quality Assurance. Anställd 2021

  Lotta Andersson har en lång och solid erfarenhet av kvalitetsarbete inom life science med en bakgrund inom både medicinteknikindustrin, läkemedels- och bioteknikområdet samt IVD-branschen (in vitro-diagnostik). I olika befattningar har hon arbetat med kvalitetssystemen ISO 13485, GMP, GCP, GLP och ISO 17025. Lotta kommer närmast från Biolnvent där hon var Senior Quality Assurance Advisor. Dessförinnan har hon haft olika kvalitetsbefattningar inom företag som Svar Life Science, Orifice Medical och Novozymes Biopharma Sweden.

  Utbildning: M.Sc. Chemical Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University. Ph.D. Pure and Applied Biochemistry, Lund Institute of Technology, Lund University.

  Innehav i Enzymatica: 0 aktier

 • Stefan Olsson

  Stefan Olsson

  Född: 1970. Kommunikationschef – adjungerad till ledningsgruppen.

  Stefan är inhyrd kommunikationschef sedan juli 2021. Han har närmare 25 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare till privata och offentliga organisationer och har tidigare arbetat på bland annat Prime Weber Shandwick, Sund Kommunikation och KPMG. Sedan 2015 driver han Plank Public Relations  med uppdrag inom strategisk kommunikationsrådgivning, kriskommunikation och varumärkesfrågor.

  Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

  Innehav i Enzymatica: 9 024 aktier