Fortsatt stark forsaljningsokning samt positivt kassaflode under det tredje kvartalet