Enzymatica ab signifikanta fordelar med coldzyme i en stor tysk multicenterstudie for utvardering av olika skalor for forkylningssymptom