Enzymatica enzymatica gar vidare fran proof of concept till nasta fas i det kliniska utvecklingsprogrammet