Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

7 maj, 2019

Enzymaticas årsstämma 2019 kommer att hållas den 7 maj kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon i Lund. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till adressen: louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Dokument