Affärsidé
Enzymaticas affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara attraktiva för distributionspartners i resten av världen.

Mål
I närtid är Enzymticas mål att etablera ColdZyme som ett av de ledande varumärkena inom förkylningskategorin i Skandinavien, för att på sikt kunna bli ledande på fler marknader.