Historien om Enzymatica börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet?

Forskare på Island kom slutligen med förklaringen. Ett enzym i torsken blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett patent på enzymet och 2007 tecknade Enzymatica avtal gällande utveckling och försäljning av produkter baserade på enzymet. Enzymatica har sedan dess utvecklat ett antal produkter där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier.

2016

Enzymatica förvärvar det isländska bolaget Zymetech. Förvärvet ger Enzymatica internationell ensamrätt till det patentskyddade enzymet som är en nyckelkomponent i förkylningssprayen ColdZyme® Munspray. Dessutom får Enzymatica kontroll över tillverkningen av enzym, samt tillgång till internationell forsknings- och utvecklingskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Enzymatica genomför också två nyemissioner på totalt cirka 100 MSEK före emissionskostnader för att finansiera bolagets verksamhet, kunna genomföra sin expansionsstrategi och attrahera nya långsiktiga investerare.

Enzymatica tecknar distributionsavtal med Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland. Avtalet, som är det första utanför EU för Enzymatica, kräver ett myndighetsgodkännande av produktdokumentationen innan lansering är möjlig. Enzymatica skriver också distributionsavtal med Life NLB Ltd för Grekland och Cypern. Bengt Baron väljs till ny ordförande för Enzymatica.

2015

Fredrik Lindberg tillträdde som VD den 16 februari 2015. Den mindre förpackningen ColdZyme® One Cold 7 ml lanserades och började säljas på svenska apotek under maj månad. Under andra kvartalet tecknade vi också avtal med A-Apoteket i Danmark och fanns därmed representerad på de två största apotekskedjorna samt hälsokedjan Matas i landet. Den 15 juni noterades Enzymatica på Nasdaq First North. Under oktober tecknades avtal med apotekskedjan Lloyds för försäljning av ColdZyme i Storbritannien och under november tecknades distributionsavtal både med Tamro för den finska marknaden och Esteve för den spanska marknaden.

2014
Norge, Danmark och UK första marknaderna utanför Sverige. ColdZyme blev höstens mest sålda förkylningsprodukt på svenska apotek i pengar räknat. Organisationen växer och bolaget förbereds för verksamhet i noterad miljö och på internationella marknader. En nyemission genomförs för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Veterinärprodukter färdigställs.

2013
ColdZyme Munspray lanseras mot förkylning på apotek i Sverige. Avtal sluts med samtliga apotekskedjor.
Den första kliniska pilotstudien, COLDPREV, genomförs och får ett positivt utfall.

2012
Munsprayet och tuggummit i ColdZyme-serien registreras som medicintekniska produkter, efter att deras säkerhet och prestanda har styrkts. Enzymatica knyter vetenskaliga rådgivare till sig.

2011
Enzymatica listas på AktieTorget. Det globala avtalet med Zymetech förlängs till 2021.

2010
Första produktserien registreras som kosmetika- och hygienprodukter och säljs i hälsofackhandeln under varumärket ColdZyme. Serien innefattade munspray mot virus och bakterier i munhåla/svalg, tuggummi för bättre munhygien och läppbalsam mot skadade läppar.*

2007
Enzymatica grundas. Samma år tecknas ett avtal med isländska Zymetech avseende globala rättigheter att utveckla och sälja produkter innehållande ett patenterat enzym från djuphavstorsk.

* 2014 utgick ColdZyme Tuggummi och Lipbalm ur Enzymaticas ordinarie produktsortiment.