Historien om Enzymatica börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet?

Forskare på Island kom slutligen med förklaringen. Ett enzym i torsken blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett patent på enzymet och 2007 tecknade Enzymatica avtal gällande utveckling och försäljning av produkter baserade på enzymet. Enzymatica har sedan dess utvecklat ett antal produkter där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier.

2015

Fredrik Lindberg tillträdde som VD den 16 februari 2015. Den mindre förpackningen ColdZyme® One Cold 7 ml lanserades och började säljas på svenska apotek under maj månad. Under andra kvartalet tecknade vi också avtal med A-Apoteket i Danmark och fanns därmed representerad på de två största apotekskedjorna samt hälsokedjan Matas i landet. Den 15 juni noterades Enzymatica på Nasdaq First North. Under oktober tecknades avtal med apotekskedjan Lloyds för försäljning av ColdZyme i Storbritannien och under november tecknades distributionsavtal både med Tamro för den finska marknaden och Esteve för den spanska marknaden.

2014
Norge, Danmark och UK första marknaderna utanför Sverige. ColdZyme blev höstens mest sålda förkylningsprodukt på svenska apotek i pengar räknat. Organisationen växer och bolaget förbereds för verksamhet i noterad miljö och på internationella marknader. En nyemission genomförs för att kunna hålla en hög tillväxttakt. Veterinärprodukter färdigställs.

2013
ColdZyme Munspray lanseras mot förkylning på apotek i Sverige. Avtal sluts med samtliga apotekskedjor.
Den första kliniska pilotstudien, COLDPREV, genomförs och får ett positivt utfall.

2012
Munsprayet och tuggummit i ColdZyme-serien registreras som medicintekniska produkter, efter att deras säkerhet och prestanda har styrkts. Enzymatica knyter vetenskaliga rådgivare till sig.

2011
Enzymatica listas på AktieTorget. Det globala avtalet med Zymetech förlängs till 2021.

2010
Första produktserien registreras som kosmetika- och hygienprodukter och säljs i hälsofackhandeln under varumärket ColdZyme. Serien innefattade munspray mot virus och bakterier i munhåla/svalg, tuggummi för bättre munhygien och läppbalsam mot skadade läppar.*

2007
Enzymatica grundas. Samma år tecknas ett avtal med isländska Zymetech avseende globala rättigheter att utveckla och sälja produkter innehållande ett patenterat enzym från djuphavstorsk.

* 2014 utgick ColdZyme Tuggummi och Lipbalm ur Enzymaticas ordinarie produktsortiment.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline