Vi på Enzymatica vill vara goda samhällsmedborgare och ta ansvar för ett hållbart samhälle. Som medicintekniskt bolag fokuserar vi på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt, samt på ett sätt som inte begränsar framtida generationers förmåga att göra sina egna val.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhetsfrågor i årsredovisningen.

Ur årsredovisningen 2016.