Information om Enzymaticas nyemission

2016-04-20

Idag har Enzymatica offentliggjort prospektet för sin nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För att läsa mer om teckning av aktier gå in under Investerare på Enzymaticas hemsida och fliken: Nyemission april 2016. Där finns en kortare beskrivning av emissionen och hur man tecknar aktier, samt teckningssedel och prospekt.

För mer information, kontakta:

Carl-Johan Wachtmeister, t f kommunikationschef Enzymatica

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Viktig information

Informationen i denna nyhet utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica AB (publ) beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 april 2016.