Fredrik Lindberg
VD
Född 1957. Tillträdde i feb 2015
Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Fredrik har lång erfarenhet från life science-industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Styrelseledamot i Enzymatica 2012-feb 2015.


Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.
Innehav: 600 00 aktier och 1 600 000 personaloptioner.
Therese Filmersson
Chief Financial Officer
Född 1969. Anställd sedan januari 2018
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet samt Fil.kand i pedagogik

Therese har lång och bred erfarenhet som CFO. Närmast  har Therese varit CFO & vice VD på Procurator-koncernen som är ett av Nordens ledande grossistföretag i bland annat skyddskläder, hygienartiklar och kontorsmaterial.

Innan dess har Therese varit inom MTG (bla CDON och TV Shop) och Bravida Syd. Utöver ansvaret för finansfrågor har Therese i sina tjänster haft ansvar för HR-frågor, legala frågor samt strategiska IT frågor.


Innehav: 100 000 aktier 250 000 optioner
Ulf Blom
EVP Marketing & Operations

Född 1965. Anställd sedan 2011.
Utbildning: Civilekonom.

Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel.


Innehav: 2 135 047 aktier 40 000 optioner
Anna Isaksson
VP Quality and Regulatory Management
Född 1973. Anställd sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi. Chalmers tekniska högskola.

Anna har i över 15 år arbetat i internationella medicintekniska bolag, som Gambro och ArjoHuntleigh. Hon har en bred erfarenhet från både produktutveckling och kvalitetsledning, inklusive chefsbefattningar inom dessa områden.


Innehav: 12 568 aktier 120 000 optioner
Claus Egstrand
Chief Commercial Officer
Född 1961. Anställd sedan augusti 2017
Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

Claus Egstrand har tidigare bland annat varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation

Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukten Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP.


Innehav: 12 000 aktier 750 000 optioner
Johan Lindvall
Chief Operating Officer
Född 1970. Anställd sedan oktober 2017
Utbildning: Kandidatexamen Maskinteknik, LTH

Johan Lindvall har tidigare bland annat varit Supply Chain Director för de nordiska länderna inom Biomet med ansvar för logistik och kundtjänst. Biomet, numera Zimmer Biomet, är ett världsledande ortopediföretag.

Inom Biomet har Johan Lindvall även varit fabrikschef och haft uppdrag inom den europeiska verksamheten. Johan Lindvall kommer senast från en befattning som vice VD och Chief Operating Officer för Agellis Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och övervakningsutrustning för den globala metallindustrin.Johan Lindvall har tidigare haft ledande befattningar inom supply chain och produktutveckling i företag som bl a Volvo Excavators AB och Precise Biometrics AB.


Innehav: 110 000 aktier 250 000 optioner
Carl-Johan Wachtmeister
Kommunikationschef - adjungerad till ledningsgruppen
Född 1955
Utbildning: Fil kand i företagsekonomi och samhällskunskap

Carl-Johan är inhyrd kommunikationschef sedan september 2017. Carl-Johan har bland annat varit informationschef för läkemedelsbolagen Kabi och Kabi Pharmacia, vice VD för Procordia EuroCentre i Bryssel och informationsdirektör och tillsammans med CFO:n ansvarig för Investor Relations för Atlas Copco. Idag är Carl-Johan rådgivare åt företagsledningar inom strategisk kommunikation.

Övriga pågående uppdrag: styrelseledamot och VD för CJW Advice AB, styrelseledamot i Aspekta AB, SIRA - Sveriges Investor Relationsförening,

Wacht & Troy AB och Trolle-Wachtmeisters Medicinska Forskningsstiftelse, samt ordförande för Vindproduktion i Flackarp AB och Skåne-Blekinge Jordägareförbund


Innehav: 275 000 aktier