Fredrik Lindberg
VD
Född 1957. Tillträdde i feb 2015
Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Fredrik har lång erfarenhet från life science-industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Styrelseledamot i Enzymatica 2012-feb 2015.

Ulf Blom
EVP Marketing & Operations

Född 1965. Anställd sedan 2011.
Utbildning: Civilekonom.

Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel.

Bengt Jöndell
tf CFO
Tillträdde den 4 april 2016
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör

Bengt var senast CFO och administrativ chef på BTJ Group AB. Dessförinnan har han bland annat varit Senior Financial Advisor för det medicintekniska bolaget BoneSupport, CFO/Administrativ chef för Inpac, affärscontroller för Pharmacia & Upjohn Consumer Healthcare, Pharmacia Consumer Pharma och Kabi Pharmacia Nicorette.

Anna Isaksson
VP Quality and Regulatory Management
Född 1973. Anställd sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi. Chalmers tekniska högskola.

Anna har i över 15 år arbetat i internationella medicintekniska bolag, som Gambro och ArjoHuntleigh. Hon har en bred erfarenhet från både produktutveckling och kvalitetsledning, inklusive chefsbefattningar inom dessa områden.

Claus Egstrand
Chief Commercial Officer
Född 1961. Anställd sedan augusti 2017
Utbildning: MBA, Business School of Copenhagen

Claus Egstrand har tidigare bland annat varit Europachef för MSD Consumer Care inom läkemedelsföretaget Merck & Co, Vice President, General Manager Medsurg Europe inom det medicintekniska företaget Stryker Corporation

Senior Vice President Consumer Healthcare för Latinamerika, Afrika, Asien, Japan och Australien inom läkemedelsföretaget Pfizer och Vice President och chef för den globala marknadsföringen av rökavvänjningsprodukten Nicorette inom läkemedelsföretaget Pharmacia samt VD för Johnson&Johnson/Merck Pharmaceuticals verksamhet i Frankrike. Senast kommer han från en position som Group President, International på HOLOGIC CORP.

Johan Lindvall
Chief Operating Officer
Född 1970. Anställd sedan oktober 2017
Utbildning: Kandidatexamen Maskinteknik, LTH

Johan Lindvall har tidigare bland annat varit Supply Chain Director för de nordiska länderna inom Biomet med ansvar för logistik och kundtjänst. Biomet, numera Zimmer Biomet, är ett världsledande ortopediföretag.

Inom Biomet har Johan Lindvall även varit fabrikschef och haft uppdrag inom den europeiska verksamheten. Johan Lindvall kommer senast från en befattning som vice VD och Chief Operating Officer för Agellis Group som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och övervakningsutrustning för den globala metallindustrin.Johan Lindvall har tidigare haft ledande befattningar inom supply chain och produktutveckling i företag som bl a Volvo Excavators AB och Precise Biometrics AB.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline