19 december 2014 - inställd
Styrelsen i Enzymatica AB (publ) har beslutat att ställa in extra bolagsstämma i bolaget fredagen den 19 december 2014. Mer information i pressmeddelande.

Material
Kallelse
Styrelsens förslag

Fullmakt 


6 mars 2014

Extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) hölls den 6 mars 2014 på Ideon Lund.

Material
Enzymatica föreslår beslut om företrädesemission om totalt cirka 63 MSEK  
Kallelse  
Kommuniké 

Särskild anmälningssedel 2014 
Anmälningssedel utan TR 2014 
Prospekt

 

 

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline