Vår affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara attraktiva för distributionspartners i resten av världen.

Listning på Nasdaq First North
Sista dag för handel på Aktietorget var fredagen den 12 juni och första dag för handel på Nasdaq First North var måndagen den 15 juni 2015. Styrelsen för Enzymatica upprättade i samband med listningen en bolagsbeskrivning.Externa IR-sidor
Besök gärna Enzymaticas externa Investor Relations-sidor:

Enzymatica på Introduce
Enzymatica på EP Access