Enzymaticas vetenskapliga rådgivare är etablerade och välkända forskare inom bl a  övre luftvägsinfektioner.  De bistår Enzymatica i forskningsrelaterade frågor samt utvärderar och ger råd till framtida forsknings- och produktmöjligheter.

Ágústa Guðmundsdóttir  

Ágústa Guðmundsdóttir är FoU-chef på Zymetech och professor emeritus vid the School of Health Sciences, University of Iceland (UI). Ágústa har en doktorsexamen i mikrobiologi och molekylärgenetik från University of Virginia, School of Medicine 1988. Hon har en fil kand-examen i livsmedelsvetenskap från UI och en BS Hon. i biokemi  från samma universitet. Ágústa var en forskare vid Science Institute, University of Iceland. Hon är ordförande i styrelsen för National and University Library of Iceland och ordförande för the Unit for Nutrition at the University Hospital in Iceland. Agusta är styrelseledamot i Matis och en medlem av det vetenskapliga rådet Íslandsstofa .

Stefán Jökull Sveinsson

Stefán arbetar för närvarande som en oberoende konsult för olika läkemedels-, life-science- och investmentbolag. Han har över 23 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Från 1993 till 2014 arbetade han inom Actavis bland annat som vice VD för globala FoU-verksamheten och Senior Vice President för utveckling av specialistläkemedel. Stefán varit medlem av direktionen och ledningsgruppen av Actavis. Före sin industriella karriär var Stefán biträdande professor vid Institutionen för farmaci, Islands universitet och har publicerat över trettio vetenskapliga artiklar.

Shigeru Ichioka

Shigeru Ichioka är professor vid Institutionen för plastikkirurgi vid Saitama Medical University, Japan. Hans forskning är inriktad på sårläkning, mikrocirkulation, fotvård och rekonstruktiv kirurgi.
Professor Ichioka är ledamot i ett flertal organisation i Japan inom områden som plastik- och rekonstruktiv kirurgi, medicin- och bioteknik, sårläkning och fotvård.

Charles S. Craik

Charles S. Craik är för närvarande professor i farmaceutisk kemi och chef för Chemistry and Chemical Biology Graduate Group at University of California i San Francisco. Charles är en världsledande forskare inom proteolytiska enzymer.  Han bedriver både grundläggande forskning samt tillämpningar av proteolytiska enzymer inom diagnos, övervakning och behandling av sjukdomar hos människor. Han har publicerat över 300 artiklar, har 10 amerikanska patent och har grundat Catalyst Biosciences och Alaunus Biosciences. Han är ledamot i flera bransch-vetenskapliga råd och är mycket aktiv i läkemedels- och bioteknik rådgivning.
 
Sigurður Guðmundsson

Sigurður Guðmundsson är professor i internmedicin vid University of Iceland. Han har bl a varit
docent och därefter professor i internmedicin, dekanus för forskarutbildning och medicinsk utbildning samt medordförande i Institutionen för Biomedicinsk kommunikation vid Universitetssjukhuset på Island. Han har också varit Medical Director of Health (Surgeon General) på Island, liksom konsult i infektionssjukdomar. Huvudsakliga forskningsintressen inkluderar kliniska infektionssjukdomar, epidemiologi, folkhälsa och djurmodeller.

Vetenskapliga rådgivare inom pågående projekt

Sebastian Johnston

Sebastian är Professor of Respiratory Medicine Head, Airway Disease Infection Section National Heart and Lung Institute vid Imperial College i London. Sebastian är en världsledande virusforskare och läkare inom övre luftvägsinfektioner.