Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. Produktutvecklingsfokus ligger på att bredda sortimentet av ColdZyme-produkter och att ta fram nya applikationer eller indikationer baserat på ColdZyme-formuleringen.

Barriärteknologi

Barriären i ColdZyme utgörs av en transparent vätskelösning bestående av glycerol och enzym från djuphavstorsk. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriären bygger på att den genererar en viskös osmotiskt aktiv lösning (barriär eller film) på slemhinnan i mun/halsen som drar till sig vätska från halsens slemhinneyta. Vätskan innehåller bland annat virus. Vid applicering i munhåla/svalg, som i ColdZymes fall, minskar närvaron av virus i svalget och därmed underlättas en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning.

Enzym från djuphavsfisk

En viktig delkomponent i den effektiva barriären är enzym från djuphavstorsk. Enzym är ett naturligt protein som fungerar som en katalysator, det vill säga det kan öka hastigheten i kemiska reaktioner. Enzymet från djuphavstorsk är ett köldanpassat trypsin, som evolutionärt har anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader. Köldanpassningen har medfört att denna typ av enzym blir mer effektivt vid kontakt med kroppstemperatur hos människa och den katalytiska aktiviteten är flertalet gånger högre än hos motsvarande enzym hos människan. 

 

Källa: Asgeirsson et al, European Journal of Biochemistry, vol. 180, no. 1,

Samarbeten

På längre sikt ligger fokus på att ta fram produkter för indikationsområden som kommer att kräva vidareutveckling eller optimering av barriärteknologin. Exempelvis har Enzymatica ett samarbete med tandvårdshögskolan i Malmö om ett forskningsprojekt kring oral hälsa, som finansieras av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. Dotterbolaget Zymetech har ett Eurostar-finansierat samarbete med Danish Technological Institute och företaget BioModics i Danmark för utveckling av en produkt för avancerad sårvård.