Kliniska studier på förkylning

COLDPREV-studien för ColdZyme® Munspray
Studien genomfördes på öron-, näsa-halskliniken på Skånes Universitetssjukhus under våren 2013 och visar att ColdZyme Munspray reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.  

Studien COLDPREV var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på ColdZyme Munspray mot förkylning. I studien inokulerades (infekterades) 46 försökspersoner, både män och kvinnor (20-46 år), med förkylningsvirus via näsan. Studien var en första pilotstudie, med syfte att ligga till grund för större studier, och visade en statistiskt signifikant skillnad mellan ColdZyme och placebo avseende reduktion av virusmängden i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%). 

Studien presenterades som abstrakt och poster på öron-, näsa-, halskongressen XXXII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology i Köpenhamn den 23 maj 2014. 

Länk till abstraktet.

 

 This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline