I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar Enzymatica medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa. 

Enzymatica utvecklar nya innovativa produkter genom att kombinera erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt. Utvecklingen baseras på samma teknologiplattform som bolagets förkylningsprodukt ColdZyme®, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Efter förvärvet av Zymetech har Enzymatica stärkt sin forskargrupp.